ห้องประชุม

สาขา HUBBA Sathorn

Small Meeting Room

รองรับได้ 8 คน
เริ่มต้น 600 บาท/ชั่วโมง
ติดต่อสอบถาม โทร. 066-097-1201

Medium Meeting Room

รองรับได้ 12 คน
เริ่มต้น 900 บาท/ชั่วโมง
ติดต่อสอบถาม โทร. 066-097-1201

Combined Meeting Room

รองรับได้ 25 คน
เริ่มต้น 1,500 บาท/ชั่วโมง
ติดต่อสอบถาม โทร. 066-097-1201

Meeting Room P2

รองรับได้ 6 คน
เริ่มต้น 390 บาท/ชั่วโมง
ติดต่อสอบถาม โทร. 066-097-1201

Meeting Room P3

รองรับได้ 6 คน
เริ่มต้น 390 บาท/ชั่วโมง
ติดต่อสอบถาม โทร. 066-097-1201

Meeting Room P6

รองรับได้ 3 คน
เริ่มต้น 195 บาท/ชั่วโมง
ติดต่อสอบถาม โทร. 066-097-1201

Event Space

รองรับได้ 40 คน
เริ่มต้น 3,200 บาท/ชั่วโมง
ติดต่อสอบถาม โทร. 066-097-1201