ห้องประชุม

สาขา HUBBA Sathorn

Small Meeting Room

รองรับได้ 8 คน
เริ่มต้น 600 บาท/ชั่วโมง
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Medium Meeting Room

รองรับได้ 12 คน
เริ่มต้น 900 บาท/ชั่วโมง
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Combined Meeting Room

รองรับได้ 25 คน
เริ่มต้น 1,500 บาท/ชั่วโมง
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Meeting Room P1

รองรับได้ 6 คน
เริ่มต้น 390 บาท/ชั่วโมง
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Meeting Room P3

รองรับได้ 6 คน
เริ่มต้น 390 บาท/ชั่วโมง
ติดต่อสอบถาม โทร. 066-097-1201

Meeting Room P6

รองรับได้ 3 คน
เริ่มต้น 195 บาท/ชั่วโมง
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Meeting Room P8

รองรับได้ 12 คน
เริ่มต้น 750 บาท/ชั่วโมง
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Meeting Room P3

รองรับได้ 6 คน
เริ่มต้น 390 บาท/ชั่วโมง
ติดต่อสอบถาม โทร. 066-097-1201

Meeting Room P10

รองรับได้ 10 คน
เริ่มต้น 650 บาท/ชั่วโมง
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Event Space

รองรับได้ 40 คน
เริ่มต้น 3,200 บาท/ชั่วโมง
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

สาขา HUBBA Vibhavadi

Event Space P1

รองรับได้ถึง 180 คน
เริ่มต้น 15,900 บาท/4 ชม.
ติดต่อสอบถาม

Event Space P2

รองรับได้ถึง 200 คน
เริ่มต้น 16,900 บาท/4 ชม.
ติดต่อสอบถาม

Event Space P3

รองรับได้ถึง 100 คน
เริ่มต้น 9,900 บาท/4 ชม.
ติดต่อสอบถาม

Event Space P4

รองรับได้ถึง 100 คน
เริ่มต้น 9,900 บาท/ครึ่งวัน
ติดต่อสอบถาม โทร. 066-097-1201

Meeting Room P3

รองรับได้ 6 คน
เริ่มต้น 390 บาท/ชั่วโมง
ติดต่อสอบถาม โทร. 066-097-1201

Event Space P5

รองรับได้ถึง 100 คน
เริ่มต้น 9,900 บาท/4 ชม.
ติดต่อสอบถาม โทร. 066-097-1201

Event Space (All)

รองรับได้ถึง 700 คน
เริ่มต้น 60,000 บาท/4 ชม.
ติดต่อสอบถาม