HUBBA Blog

เช็คก่อนย้าย! 8 ปัจจัยสำคัญในการย้ายออฟฟิศที่ใหม่ ที่คุณต้องเช็คให้ดี (แจกChecklistฟรี)

ถ้าคุณเป็นธุรกิจสตาร์ทอัพหรือSME เมื่อถึงเวลาที่คุณต้องการอยากให้ธุรกิจของคุณเติบโตขึ้น นอกจากเรื่องกลยุทธ์ธุรกิจภายในองค์กรที่คุณอาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนแล้วอีกสิ่งที่ต้องปรับเปลี่ยนคือการเริ่มมองหาออฟฟิศส่วนตัวใหม่ที่สามารถรองรับการเติบโตของธุรกิจคุณเพราะออฟฟิศเดิมของคุณอาจไม่เพียงพอต่อการรองรับจำนวนพนักงานที่เพิ่มขึ้นหรือต้องการย้ายออฟฟิศของคุณไปยังย่านแหล่งธุรกิจเพื่อโอกาสเติบโตทางธุรกิจที่มากกว่าที่เดิม

Read more
Posted on 
  by
HUBBA Coworking space team

งบไม่เกิน 10,000 บาท ก็มี Office Furniture สุดล้ำได้

ในเวลานี้ การจะเลือกซื้อเฟอร์นิเจอร์มาตกแต่งบ้านหรือห้องทำงาน งบเท่าไหร่ถึงเพียงพอ? เพราะเฟอร์นิเจอร์มีหลายเกรดหลายราคา ถ้าอยากได้สินค้าที่มีคุณภาพ ราคาก็อาจจะสูงขึ้นตาม ตรงกันข้ามถ้าคุณต้องการเฟอร์นิเจอร์ราคาถูกคุณภาพก็อาจจะไม่ดีเท่าที่ควร ดังนั้นหากคุณวางแผนการซื้อไม่รอบคอบอาจทำให้คุณได้เฟอร์นิเจอร์ที่ไม่ตรงตามความต้องการทำให้เสียเงินโดยใช้เหตุด้วยนะครับทีนี้จะเลือกซื้อเฟอร์นิเจอร์อย่างไรล่ะ? ถึงจะได้ของที่คุ้มค่า คุ้มราคา เราเลยมีเทคนิคการเลือกซื้อเฟอร์นิเจอร์ในงบเพียง10,000 บาท มาฝากทุกคนกัน เป็นทริคการเลือกง่ายๆที่คุณก็สามารถนำไปปรับใช้ได้…

Read more
Posted on 
July 10, 2019
  by
HUBBA Coworking space team