รับฟรี Checklist

10 ตัวอย่าง นวัตกรรมที่ช่วยเปิดมุมมองใหม่ให้กับธุรกิจของคุณ

August 26, 2020
Posted on

เราคงปฏิเสธไม่ได้ว่า “นวัตกรรม” ถือเป็นอีกปัจจัยสำคัญที่จะตัดสินว่าบริษัทไหนจะอยู่รอดหรือต้องปิดตัวลง เพราะการแข่งขันทุกวันนี้ ไม่ใช่แค่การแข่งขันกันระหว่างธุรกิจเท่านั้น ยังต้องต่อสู้กับความต้องการที่ซับซ้อนมากขึ้นของผู้บริโภคอีกด้วย มาดู 10 ตัวอย่างนวัตกรรมของบริษัทชั้นนำที่ประสบความสำเร็จในการนำนวัตกรรมมาใช้อย่างเหมาะสม เพื่อเป็นไอเดียในการพัฒนาและต่อยอดให้ธุรกิจของคุณกัน!

ทุกวันนี้ไม่เพียงธุรกิจขนาดใหญ่เท่านั้นที่ต้องปรับตัว ผู้ประกอบการรายย่อยอย่าง สตาร์ทอัพ หรือ SMEs เองก็ต้องปรับตัว พยายามคิดค้นและสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ ให้เกิดขึ้นในองค์กรของตัวเองอยู่เสมอ หากบริษัทไหนไม่สามารถคิดค้นหรือสร้างสรรค์ “นวัตกรรม” ให้ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้ ก็จะถูกลืมและตายจากไปในที่สุด

แม้ว่าจะมีผู้คิดค้นนวัตกรรมอยู่จำนวนมากในโลกธุรกิจ ก็ไม่ใช่ว่าทุกไอเดียจะประสบความสำเร็จและสามารถต่อยอดได้จริงจนสามารถออกสู่ตลาดได้ เพราะการนำนวัตกรรมมาใช้จะต้องคำนึงถึงความสอดคล้องของระบบการทำงานในหลาย ๆ ด้านไปพร้อม ๆ กัน ตั้งแต่ระบบภายในขององค์กร สินค้าและบริการ ไปจนถึงขั้นตอนการส่งมอบสินค้าและบริการให้กับลูกค้า ถึงจะเรียกได้ว่าเป็นนวัตกรรมที่ยั่งยืนและประสบความสำเร็จอย่างแท้จริง

ดังนั้นเราจึงอยากนำเสนอ 10 ตัวอย่างของนวัตกรรม ที่บริษัทต่าง ๆ นำมาใช้และประสบความสำเร็จมาแนะนำให้ผู้ประกอบการทุกคน เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับการนำนวัตกรรมมาใช้ให้ดีมากยิ่งขึ้น ซึ่งบริษัท Doblin Group บริษัทให้คำปรึกษาทางด้านนวัตกรรม ได้เคยวิเคราะห์และจัดกลุ่มของนวัตกรรมให้เป็น 3 กลุ่ม 10 ประเภท ดังนี้

กลุ่มที่ 1 : นวัตกรรมเพื่อช่วยในการจัดการและพัฒนาระบบภายในองค์กร (Configuration) สามารถแบ่งเป็น 4 ประเภท

         1.1 Profit Model นวัตกรรมที่ออกแบบมาเพื่อหาวิธีการสร้างรายได้ให้กับองค์กรด้วยวิธีการและรูปแบบใหม่ ๆ 

ตัวอย่าง Netflix ที่ได้เปลี่ยนช่องทางการสร้างรายได้จากร้านเช่า CD / DVD มาเป็นการสมัครสมาชิกเพื่อเข้าดูแบบออนไลน์ จนประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้

        1.2 Networking and Alliances นวัตกรรมที่เกิดจากการร่วมมือของคุณกับธุรกิจอื่น เพื่อพัฒนาให้สินค้าหรือบริการมีประสิทธิภาพดีขึ้นและสามารถเพิ่มคุณค่าให้สินค้าหรือบริการของคุณได้เปรียบคู่แข่งคนอื่นในธุรกิจเดียวกัน

ตัวอย่าง Target ที่เป็นร้านค้าปลีกในสหรัฐที่ร่วมมือกับบริษัทออกแบบให้มาช่วยออกแบบร้านค้าใหม่กว่า 1000 สาขา เพื่อให้สามารถรองรับกับพฤติกรรมในการซื้อของของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปได้ จนกลายเป็นที่นิยมอย่างมาก

        1.3 Structure นวัตกรรมที่จะช่วยให้คุณสามารถดึงศักยภาพของพนักงานและใช้ทรัพยากรที่มีได้อย่างคุ้มค่าที่สุด

ตัวอย่าง Whole Foods ที่สร้างระบบให้พนักงานสามารถส่ง Feedback ภายในองค์กรได้สะดวกมากขึ้น เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงาน

        1.4 Core Process นวัตกรรมที่มาเปลี่ยนแปลงกระบวนการทำงานหลักของธุรกิจคุณให้มีความแปลกใหม่และโดดเด่นแตกต่างจากคู่แข่ง

ตัวอย่าง ZARA ซึ่งใช้นวัตกรรมเข้ามาช่วยในพัฒนากระบวนการออกแบบและผลิตเสื้อผ้าให้สามารถผลิตได้อย่างรวดเร็วขึ้น จนกลายเป็นผู้นำแฟชั่นในตลาดได้ และสร้างภาพลักษณ์แบรนด์ใหม่กลายเป็น “Fast Fashion”

กลุ่มที่ 2 : นวัตกรรมเพื่อพัฒนาตัวสินค้าและบริการ (Offering) แบ่งเป็น 2 ประเภท

        2.1 Product Performance นวัตกรรมที่ออกแบบมาเพื่อเพิ่มความโดดเด่นให้กับสินค้าให้ดึงดูดและเป็นประโยชน์แก่ลูกค้ามากที่สุด

ตัวอย่าง OXO บริษัทเครื่องครัวที่เปิดตัวสินค้า OXO Good Grips เช่น มีดปอกผลไม้ ที่แม้จะมีราคาสูงกว่าสินค้าประเภทเดียวกันอย่างมาก แต่ด้วยนวัตกรรมการออกแบบให้ด้านจับที่ถนัดมือ น้ำหนักพอเหมาะ ใบมีดที่คม ถึงแม้จะมีราคาแพงกว่าที่อื่น แต่ก็ยังเป็นที่นิยมของกลุ่มลูกค้าอย่างมาก

       2.2 Product System นวัตกรรมที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้สินค้าของคุณสามารถนำไปใช้งานร่วมกับสินค้าตัวอื่นในตลาดได้ในลักษณะที่เกื้อหนุนกัน ส่งเสริมซึ่งกันและกันได้ดียิ่งขึ้น (Complementary)

ตัวอย่าง NIKE ออกสินค้าเครื่องออกกำลังกาย ตั้งแต่ รองเท้า เสื้อ กางเกง เข้าสู่ตลาดซึ่งสินค้าเหล่านี้ ล้วนมีเซนเซอร์เชื่อมต่อหรือใช้งานร่วมกับสินค้าและบริการอื่นๆที่มีอยู่ในตลาด ซึ่งช่วยส่งเสริมให้ประสิทธิภาพของสินค้านั้นเพิ่มมากขึ้น 

กลุ่มที่ 3 : นวัตกรรมเพื่อช่วยพัฒนาประสบการณ์การส่งมอบสินค้าและบริการให้กับลูกค้า (Experience)

        3.1 Service นวัตกรรมที่ออกแบบมาเพื่อพัฒนาประสบการณ์การใช้งานสินค้าและบริการของคุณ เพื่อเพิ่มคุณค่าให้กับบริษัทของคุณ

ตัวอย่าง บริษัท TOYOTA ที่นำนวัตกรรมเข้ามาช่วยในการเชื่อมต่อข้อมูลเพื่อช่วยเหลือลูกค้าโตโยต้าในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน และมีการแจ้งปัญหาเข้าศูนย์บริการหลัก เพื่อให้สามารถตอบสนองได้อย่างทันเหตุการณ์

        3.2 Channel นวัตกรรมที่ออกแบบมาเพื่อให้ธุรกิจของคุณมีช่องทางใหม่ ๆ ในการเข้าถึงลูกค้า หรือการนำเสนอสินค้าให้กับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ตัวอย่าง Nestle ที่ใช้นวัตกรรมออกแบบเครื่องชงกาแฟสด Nespresso ขึ้นเพื่อเป็นอีกหนึ่งช่องทางใหม่ที่จะช่วยส่งมอบกาแฟที่มีคุณภาพดี มีความสดใหม่ เหมือนอยู่ที่ร้านกาแฟให้ลูกค้า สามารถชงดื่มเองได้ที่บ้านได้

        3.3 Brand นวัตกรรมที่มาช่วยขยายธุรกิจให้มีสินค้าหรือบริการที่หลากหลายประเภทมากขึ้น

ตัวอย่างเช่น บริษัท Virgin Group จากประเทศอังกฤษ ที่สามารถแตกสายการผลิตภายใต้สินค้าเครื่องดื่มออกไปอย่างกว้างขวาง ตั้งแต่เครื่องดื่ม Soft Drink ไปจนถึงบริการพาการท่องเที่ยวอวกาศ

        3.4 Customer Engagement นวัตกรรมที่จะช่วยให้ลูกค้ามีส่วนร่วมกับสินค้าได้ง่ายขึ้นและทำให้สินค้าของคุณสามารถเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของลูกค้าได้มากขึ้น

ตัวอย่าง Nintendo Wii ที่ใช้นวัตกรรมมาช่วยพัฒนารูปแบบการเล่นเกมส์ให้ผู้เล่นสามารถมีส่วนร่วมกับเกมส์ได้มากกว่าแค่จากหน้าจอทีวี

และนี่คือ 10 ตัวอย่างจาก 10 ประเภทของนวัตกรรมที่แทรกตัวอยู่ในองค์กรใหญ่ๆ ที่ประสบความสำเร็จทุกวันนี้ ถ้าหากคุณเป็นอีกคนที่มีไอเดีย ความคิดสร้างสรรค์ หรือเป็นผู้ประกอบการที่มีไอเดียใหม่ ๆ (Idea Stage) หรือกำลังกำลังพัฒนานวัตกรรมอยู่ อย่ามัวแต่รอให้คนอื่นแซงหน้าคุณไป สามารถเข้ามาร่วมเรียนรู้และพัฒนาไอเดียต่อยอดนวัตกรรมของคุณให้เป็นจริงได้กับโปรแกรม TCP Incubator x The Founders Square 

TCP Incubator x The Founders Square โปรแกรมที่ HUBBA จับมือกับ TCP Incubator เพื่อช่วยต่อยอดให้กับนวัตกรและผู้ประกอบการในเมืองไทยที่ต้องการการสนับสนุนช่วยต่อยอดความคิด ไอเดียไปจนถึงลุ้นรับเงินทุนสนับสนุนกว่า 5 ล้านบาท

สมัครได้เข้าร่วมโปรแกรมได้ที่นี่

และสำหรับผู้ที่สนใจอยากเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรม สามารถเข้าร่วมกิจกรรม Ideation Workshop และกิจกรรม Meetup ที่กำลังจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้ได้ เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรม (กิจกรรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรม หรือ สำรองที่นั่งได้ที่นี่ 

สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรม info@tcpincubator.com หรือ tfs@hubbathailand.com
โทร 0636659228 (ปอย)Source: https://doblin.com/ten-types

แชร์

จำนวนผู้เข้าชม

0000
คน

HUBBA Staff