Close

บริการการวิเคราะห์ มุมมอง แนวคิด ทัศนคติ พฤติกรรมและแรงจูงใจต่าง ๆ ที่มีผลต่อสไตล์การทำงานจากฮับบา ผ่านการทำแบบทดสอบ 40 ข้อ ของ “Fingerprint for Success หรือ F4S” ซึ่งจะช่วยให้องค์กรเข้าใจทีมงานมากยิ่งขึ้น มองเห็นแนวทางสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เหมาะสมกับสไตล์การทำงานของทีมงาน

Fingerprint for Success (F4S)

ด้วยความพิเศษของ F4S ที่คุณสามารถเชื่อมต่อผลลัพธ์กับสมาชิกในทีมเพื่อให้เราเข้าใจเคมีของทีมมากขึ้น สามารถนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการสร้างทีม และสร้างบรรยากาศที่เหมาะสมต่อการทำงาน
พร้อมที่จะเดินไปสู่เป้าหมายทางธุรกิจร่วมกัน

ประโยชน์ของการทำ F4S

- เข้าใจสไตล์การทำงานของคุณและทีม
- เข้าใจการวิธีการทำงานร่วมกันระหว่างทีม
- เข้าใจจุดอ่อนและจุดแข็งที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงาน
- สามารถค้นหาศักยภาพที่ซ่อนอยู่ในตัวคุณและทีม
- มองเห็นจุดบกพร่องที่คุณไม่เคยรู้มาก่อน
- แนวทางในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ยั่งยืน

บริการของเรา

Group Debrief Session

    บริการที่จะมาช่วยวิเคราะห์ผลลัพธ์แบบเจาะลึกให้กับคุณและทีมงานของคุณ โดยวิเคราะห์จากรูปแบบพฤติกรรม มุมมองไปจนถึงทัศนคติ ที่ส่งผลต่อรูปแบบการทำงานร่วมกันของแต่ละทีมในองค์กร เพื่อช่วยลดความขัดแย้งและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันให้ดียิ่งขึ้น
      ทั้งการเลือกใช้วิธีการสื่อสาร การดึงเอาศักยภาพของพนักงานแต่ละคนมาใช้ให้เหมาะสมกับตำแหน่งงาน รวมไปถึงช่วยในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่สอดคล้องกับรูปแบบการทำงานของพนักงานแต่ละคนในทีมให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด

สิ่งที่คุณจะได้รับ
- กิจกรรม Debrief Session 1 ครั้ง
- สรุปผลการวิเคราะห์

สามารถดาวน์โหลดตัวอย่างผลวิเคราะห์
การเปรียบเทียบสไตล์การทำงานแต่ละทีมได้ที่นี่

ดาวน์โหลด

Candidate Analysis

    บริการที่จะช่วยให้คุณสามารถคัดเลือกบุคลากรที่มีศักยภาพ และรูปแบบการทำงานที่เหมาะสมกับองค์กรของคุณมากที่สุดจากบรรดาผู้เข้าสมัครมากมาย Candidate Analysis ไม่เพียงช่วยให้คุณประหยัดเวลาในการคัดเลือกพนักงานเท่านั้น แต่ยังช่วยให้คุณมีเกณฑ์การตัดสินใจคัดเลือกที่ชัดเจน สามารถเข้าใจพฤติกรรมและรูปแบบการทำงาน ทัศนคติ จุดอ่อน จุดแข็ง ที่มีผลต่อการทำงานในตำแหน่งนั้น ๆ อีกด้วย

สิ่งที่คุณจะได้รับ
- รับคำปรึกษาเกี่ยวกับคุณสมบัติผู้เข้าสมัครที่เหมาะสมกับองค์กร
- ผลวิเคราะห์ผู้เข้าสมัคร จำนวน 5 คน ต่อ 1 ตำแหน่ง
- สรุปผลการวิเคราะห์

สามารถดาวน์โหลดตัวอย่าง
ผลของการวิเคราะห์บุคคลากรได้ที่นี่

ดาวน์โหลด

องค์กรที่ใช้บริการกับเรา

Be a part of something extraordinary!

HUBBA Thailand, iWAM and Fingerprint 4 Success are partnering to conduct the most extensive study of Thailand’s working population, and we need your help!

Thank you! Please check your email
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Why we're doing this

By getting a sample of the Thai working population, you, and other Thai entrepreneurs will be able to use that to measure yourselves in relation to our unique culture, motivations, and attitudes.

Benefits of taking the survey

By participating in this sample, you will get insights into your personal motivations and attitudes immediately on the completion of this survey. Additionally, you will be contributing directly to the most comprehensive insight into the Thai working population culture and labor attitudes.

How we’re doing this

By taking the iWAM attitudinal assessment survey, you will be helping to set a baseline for what the culture and motivations of Thai entrepreneurs look like. With that baseline, F4S can see how different teams can work together and how different people can take on different roles and succeed together.

I want to take part in Thailand's most extensive study
on the working population

A successful marketing plan relies heavily on the pulling-power of advertising copy. Writing result-oriented ad copy is difficult. 

Thank you! Please check your email
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Who are we

A dynamic partnership of three entrepreneurial support systems

HUBBA Thailand

HUBBA is Thailand’s first coworking space and startup ecosystem. We work tirelessly to help Thai entrepreneurs build the network and support system they need to succeed.

Learn More

JobsEQ (IWAM)

Inventory of Work Attitude and Motivation (iWAM) is an online questionnaire that gives insights into attitudes and motivation. It’s used for job-related activities, such as recruitment, coaching, and training projects.

Learn More

Fingerprint 4 Success (F4S)

A revolutionary people analytics platform that is seeking to expose internal business weaknesses and improve them.

Learn More