Pruksa x Vimut Venture Building

From Health to Home

Catalyst for Innovation in PropTech & Digital Health

เชิญชวน Startup สาย HealthTech และ PropTech ร่วมโครงการ Venture Building
พัฒนานวัตกรรมเพื่อคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพและที่อยู่อาศัยให้ดีกว่าเดิม

ปิดรับสมัคร

ประกาศรายชื่อ 18 ทีมที่เข้ารอบ Bootcamp

Aappoint
AI-BEAUTY
Archbook.me
DEXCORO
dRx corporation
Health :D
Healthy and Me
I FLOW
Joy Ride
Kaohub
Mumble
nicetynine
Propso
S2S Selected
Sentech plus
WeWake Tech
Whale-ness Application
ซาเล้ง.com

‘การมีสุขภาพกายและใจที่แข็งแรงเบิกบาน และได้อาศัยอยู่ในบ้านที่มีสภาพแวดล้อมที่ดี’ เป็นความต้องการขั้นพื้นฐานที่หลายคนใฝ่ฝัน แต่ด้วยปัจจัยทางสังคมหลาย ๆ ด้าน ทำให้โจทย์การใช้ชีวิตของทุกคนแตกต่างกัน และไม่สามารถเข้าถึงคุณภาพชีวิตขั้นพื้นฐานนี้ได้อย่างเท่าเทียมกัน

พฤกษา เรียลเอสเตท และโรงพยาบาลวิมุต คำนึงถึงความสำคัญในข้อนี้ จึงร่วมกันจัด Pruksa x Vimut Venture Building From Health to Home, Catalyst for Innovation in PropTech & Digital Health โครงการ Venture Building ที่ต้องการเฟ้นหา Startup ไฟแรง มาร่วมพัฒนานวัตกรรมเพื่อบ้านที่น่าอยู่และสุขภาพที่แข็งแรงของคนไทย ภายใต้การสนับสนุนด้านการเงินและการให้คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง เพื่อให้ทีมงานสามารถจดจ่อกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้อย่างไม่ต้องกังวลใจ

โจทย์การรับสมัคร

Property Technology

ค้นหานวัตกรรมหรือเทคโนโลยีที่จะช่วยให้สภาพความเป็นอยู่ในบ้าน คอนโดมิเนียม โรงแรม สำนักงาน หรือที่อยู่อาศัยชนิดอื่น ๆ มีคุณภาพที่ดีมากขึ้น รวมถึงแก้ปัญหาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับด้านอสังหาริมทรัพย์

Digital Health

ค้นหานวัตกรรมหรือเทคโนโลยีที่จะช่วยเรื่องการดูแลสุขภาพในชีวิตประจำวัน ไปจนถึงการรักษาที่มีประสิทธิภาพ เพื่อสุขภาพชีวิตที่ดีขึ้นทั้งตัวผู้เข้ารับบริการและบุคลากรทางการแพทย์

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ทีมสตาร์ทอัพระยะเริ่มต้น (early stage) ที่มีไอเดียธุรกิจด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อสุขภาพ (HealthTech) หรือธุรกิจนวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านอสังหาริมทรัพย์และที่อยู่อาศัย (PropTech)

 • มีสมาชิกหลักในทีมจำนวน 2 - 3 คน

 • ทีมงานมีประสบการณ์หรือทักษะความชำนาญที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอุตสาหกรรมนั้น ๆ 

 • ทีมงานมีความเป็นผู้ประกอบการและมีทัศนคติการทำงานร่วมกับผู้อื่นที่ดี

 • ทีมงานสนใจร่วมสร้างธุรกิจกับ Pruksa และ Vimut ให้เกิดขึ้นจริงในระยะเวลา 6 - 12 เดือน

ทีมสตาร์ทอัพระยะเริ่มต้น (early stage) ที่มีไอเดียธุรกิจด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อสุขภาพ (HealthTech) หรือธุรกิจนวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านอสังหาริมทรัพย์และที่อยู่อาศัย (PropTech)
มีสมาชิกหลักในทีมจำนวน 1 - 3 คน
ทีมงานมีประสบการณ์หรือทักษะความชำนาญที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอุตสาหกรรมนั้น ๆ 
ทีมงานมีความเป็นผู้ประกอบการและมีทัศนคติการทำงานร่วมกับผู้อื่นที่ดี
ทีมงานสนใจร่วมสร้างธุรกิจกับ Pruksa และ Vimut ให้เกิดขึ้นจริงในระยะเวลา 6 - 12 เดือน
ปิดรับสมัคร

ปฏิทินโครงการ

1 พฤศจิกายน - 31 ธันวาคม 2564
เปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการ
11 มกราคม 2565
ประกาศรายชื่อทีมที่ผ่านเข้ารอบสัมภาษณ์
13 - 21 มกราคม 2565
รอบสัมภาษณ์ คัดเลือก 18 ทีม เข้าร่วม Bootcamp
26 มกราคม 2565
ประกาศรายชื่อ 18 ทีม ผ่านเข้าร่วม Bootcamp
31 มกราคม - 9 กุมภาพันธ์ 2565
กิจกรรม Bootcamp 10 วัน
22 - 24 กุมภาพันธ์ 2565
กิจกรรม Demo Day

รายละเอียดโครงการ

Bootcamp

10 วัน

กิจกรรมเวิร์คชอปสุดเข้มข้น 10 วันเต็ม เพื่อพัฒนาผู้เข้าร่วมให้มีทักษะที่จำเป็นสำหรับการสร้างนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจ เช่น การหา Early Adopters การทำ Offer Testing การทดสอบ Currency Testing การทดลอง Utility Testing เป็นต้น พร้อมรับคำแนะนำโดยผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบความเป็นไปได้ของแนวคิดธุรกิจของทีม และยังได้สร้างเครือข่ายมิตรภาพกับ Startup ในวงการเดียวกัน

Incubator

6 - 12 เดือน

รายละเอียดกิจกรรมช่วง Incubator แบ่งออกเป็น 2 ระยะ

 • Prototyping (6 เดือน)
  ทำความเข้าใจปัญหา ความต้องการของตลาด และกลุ่มเป้าหมาย พร้อมรวบรวมข้อมูลเพื่อออกแบบนวัตกรรมเทคโนโลยีด้านสุขภาพหรือด้านอสังหาฯ ที่ตอบโจทย์ผู้ใช้งาน และพัฒนาขึ้นเป็นผลิตภัณฑ์ต้นแบบ (Prototype) เพื่อรวบรวมผลตอบรับและนำกลับมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ตั้งต้น (MVP) ให้พร้อมสำหรับขั้นตอนการนำเข้าสู่ตลาด
 • Go-to-market (6 เดือน)
  วางกลยุทธ์ แผนการดำเนินงาน และการบริหารจัดสรรทรัพยากรภายใน สำหรับการเปิดตัวผลิตภัณฑ์สู่ตลาด เดินหน้าเข้าถึงกลุ่มผู้ใช้งานและลูกค้า พร้อมกับพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ดียิ่งขึ้น เพื่อสร้างการเติบโต และโอกาสในการขยายธุรกิจ
ปิดรับสมัคร

สิ่งที่ได้จากการเข้าร่วม

เงินทุนสนับสนุนรายเดือน
การสนับสนุนผ่านขั้นตอน กระบวนการ สภาพแวดล้อมที่จะช่วยให้ไอเดียธุรกิจเป็นจริงได้
คำแนะนำโดยผู้เชี่ยวชาญอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งโครงการ
ความช่วยเหลือในการผลักดันผลิตภัณฑ์ให้เข้าถึงตลาด
ขยายเครือข่ายสตาร์ทอัพและโอกาสในการพบเจอพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจ
โอกาสร่วมก่อตั้งธุรกิจใหม่กับพฤกษา เรียลเอสเตท และโรงพยาบาลวิมุต หลังจบโครงการ

คำถามที่พบบ่อย

ปิดรับสมัคร
ติดต่อเรา
krit@hubbathailand.com 087-8226222 เจ : (จ.-ส. 9:00 - 18:00)
กลับขึ้นด้านบน
สมัครเลย